Miluji barvy, jejich kombinace v přírodě, ve světě lidí... Má témata jsou zejména domy, domky a města a moji klidní lidští roboti...